Isabella Blow : Fashion Galore!

นิทรรศการ”Isabella Blow : Fashion Galore!”คือนิทรรศการที่รวบรวมนำเอาเสื้อผ้าและเครื่องประดับชิ้นสำคัญๆของ”Isabella Blow“(1958-2007)มาจัดแสดง ซึ่งในท่ามกลางเสื้อผ้าและเครื่องประดับจากการออกแบบของ”Alexander McQueen“(1969-2010)และ”Philip Treacy“ก็มีผลงานของนักออกแบบชาวไทยรวมอยู่ด้วย นั่นคือผลงานของคุณ”ธีระบูลย์ ทรงวิทย์“(ชุดสีเงินในรูปทางด้านขวาสุด) โดยนิทรรศการ”Isabella Blow : Fashion Galore!”นั้นจะจัดแสดงขึ้นในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2013 ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2014 ที่”Somerset House Trust“กรุงลอนดอน, ประเทศอังกฤษ

Picture & Details : Vogue , WWD , Zimbio

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s