Fashion Forward, 3 Centuries of Fashion (1715-2016)

Yohji Yamamoto and Dolce and Gabbana

ผลงานของ”Yohji Yamamoto”และ”Dolce & Gabbana”บริเวณทางเข้านิทรรศการ

Paris : สิ่งที่น่าอิจฉาของประเทศที่เจริญแล้วไม่ใช่ตึกระฟ้า, ร้านแฟลคชิปสโตร์หรือความร่ำรวย แต่กลับเป็นความเอาใจใส่ต่อความรู้ขององค์กรต่างๆ พิพิธภัณฑ์ต่างมีนิทรรศการหมุนเวียนขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปในหลายสาขาทั้งฟรีและเสียเงิน อาจมีคนแย้งว่างานนิทรรศการพวกนี้นั้นใช้งบประมาณจำนวนมหาศาล ดิฉันก็คงบอกว่าแล้วโครงการต่างๆที่ประเทศเราทำละ..มิใช้งบประมาณมากกว่าเหรอ?(5..5..5) ในจำนวนเงินที่เท่ากันหรืออาจจะมากกว่ากลับสร้างประโยชน์ให้แก่บุคคลกลุ่มเดียว..แต่กลับโฆษณาว่าทำไปเพื่อประชาชนในประเทศ(5..5..5)

001

บริเวณทางเข้านิทรรศการที่แสดงผลงานจากหลายนักออกแบบตั้งแต่ 50’s เป็นต้นมา

นิทรรศการชื่อ”Fashion Forward, 3 Siècles de Mode (1715-2016)”หรืออย่างที่เรียกว่า”Fashion Forward, 3 Centuries of Fashion (1715-2016)”ในภาษาอังกฤษหรือสั้นง่ายได้ใจความตามแบบที่”WWD”เรียกว่า”300 Years of Fashion”จัดขึ้นที่”Les Arts Décoratifs”กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส โดยจะเริ่มเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2016 ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016 โดยมีราคาค่าเข้าชมอยู่ที่ € 11 (หรือประมาณ 440 บาท)สำหรับผู้ที่อายุมากกว่า 26 ปี(ต่ำกว่านี้คือเข้าชมฟรี)

002

เสื้อผ้าบางส่วนในงานนิทรรศการ แถวบนจากซ้ายไปขวา : Suit (ไม่มีระบุชื่อคนออกแบบ) ประมาณปี 1730-1740, Hussein Chalayan – Spring/Summer 2000 แถวล่างจากซ้ายไปขวา : Comme des Garçons- Spring/Summer 2015, Dolman-mantle (ไม่มีระบุชื่อคนออกแบบ) ประมาณปี 1870-1890

Picture & Details : WWD , Les Arts Décoratifs

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s