Spring/Summer 2017 : Gareth Pugh @ China Fashion Week

mercedesbenzchinafashionweek2017dayqgpatyqv2p6x

Beijing : “Gareth Pugh”เอาผลงานของ”Spring/Summer 2017″ที่เคยแสดงไปแล้วที่ลอนดอนเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2016 มาแสดงในงาน”Mercedes-Benz China Fashion Week”อีกครั้งเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา น่าจะเป็นการรับเชิญให้มาแสดงผลงานเพราะใช้ชื่อโชว์ว่า”Mercedes-Benz Presents : Gareth Pugh Collection” การแสดงผลงานของดีไซน์เนอร์ต่างๆในที่ที่ไม่ใช่ประเทศของตัวเองนั้นเกิดจากหลายเหตุผลมีตั้งแต่รับเชิญตามคำขอ, เพื่อให้ตรงกับแนวคิดในผลงานนั้นๆ รวมไปถึง เพื่อให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของแบรนด์

mercedesbenzchinafashionweek2017daym_sqvgi-hw0x

mercedesbenzchinafashionweek2017dayjtm_yidvkcfx

Picture : Zimbio , Details : Mercedes-Benz China Fashion Week

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s